Câu chuyện sản phẩm

Gửi những người sở hữu bất động sản ngoài kia,

Nếu bất động sản của bạn đang gặp những vấn đề sau

1. Bất động sản chưa từng có sổ hồng
2. Hoàn công nhưng chưa cập nhật trên sổ hồng
3. Vẫn còn là sổ đỏ/ sổ trắng

Và bạn không thể tự

1. Chuẩn bị hồ sơ, biết nơi để lấy được giấy tờ
2. Khai đúng và nắm rõ nguồn gốc đất
3. Xin miễn giảm tiền sử dụng đất
4. Đo vẽ khớp số liệu

Homebase sẽ đóng vai trò như người thầy và người bạn để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ bạn trong mỗi chặng hồ sơ. Giải quyết các vấn đề liên quan đến sổ hồng giúp bạn thuận tiện trong việc mua bán hơn rất nhiều.

“Đo vẽ khớp số liệu là một nghệ thuật, đo vẽ sai mất đất mất tiền.“

Vì sao nên bắt đầu hợp thức hoá nhà đất?

For exciting news and updates, contact our Press Team at press@gethomebase.com

Lí do 1

Nếu bất động sản chưa được cấp sổ hồng bao giờ thì rủi ro hồ sơ bị từ chối cao, đặc biệt là cấp sổ hồng sẽ tăng cao trong năm tới khi những thay đổi mới về luật đất đai sắp được đưa vào áp dụng, gây ra nhiều khó khăn hơn.

Lí do 2

Chi phí cấp sổ hồng lần đầu sẽ tăng 5 - 10 lần so với hiện tại vì nhà nước đang thay đổi cánh tính về thuế và lệ phí, từ khung giá đất của nhà nước sang khung giá thị trường.

Lí do 3

Nếu số bạn đang là sổ cũ (sổ trắng, sổ đỏ), khi cấp đổi thường sẽ thay đổi về diện tích. Nếu diện tích tăng lên, bạn có thể sẽ phải đóng thêm tiền sử dụng đất. Tấc đất tấc vàng, đổi sổ hôm nay sẽ làm tăng giá trị mảnh đất của bạn.

Lí do 4

Bất kỳ vấn đề pháp lý nào của bất động sản (chưa có sổ, tranh chấp, xây dựng trái phép, sổ cũ,...) đều có thể gây cản trở trong việc chuyển nhượng, thế chấp, dễ bị giảm giá bán.

Đội ngũ và cộng sự

Thảo Nguyễn

Cố vấn Pháp lý
cấp cao

Trang Nguyễn

Cố vấn Pháp lý
cấp cao

Hoàng Lê

P.Giám đốc
Thẩm định giá

Sinh Nguyễn

Luật sư
cộng sự

Trịnh Nguyệt

Chuyên viên
Pháp lý

Châu Nguyễn

Chuyên viên
Pháp lý

Gia Bảo

Chuyên viên
Pháp lý

Cát Phạm

Chuyên viên
Pháp lý

Trí Nguyễn

Chuyên viên
Pháp lý

Tina Bùi

Chuyên viên
Phát triển
Kinh doanh

Đức Anh

Chuyên viên
Phát triển
Kinh doanh

Dịch vụ pháp lý nổi bật

For exciting news and updates, contact our Press Team at press@gethomebase.com

Hợp thức hóa nhà đất (Cấp sổ lần đầu)

Cập nhập sổ/đổi sổ từ sổ trắng, sổ đỏ lên sổ hồng

Làm hồ sơ khai nhận di sản thừa kế, di chúc

Làm hồ sơ xin hoàn công và cập nhật lên sổ hồng

Dịch vụ hỗ trợ công chứng, sang tên sổ

Kiểm tra quy hoạch mới nhất & Hạn chế xây dựng

Đội ngũ và cộng sự

Thảo Nguyễn

Cố vấn Pháp lý
cấp cao

Trang Nguyễn

Cố vấn Pháp lý
cấp cao

Hoàng Lê

P.Giám đốc
Thẩm định giá

Sinh Nguyễn

Luật sư
cộng sự

Trịnh Nguyệt

Chuyên viên
Pháp lý

Châu Nguyễn

Chuyên viên
Pháp lý

Gia Bảo

Chuyên viên
Pháp lý

Cát Phạm

Chuyên viên
Pháp lý

Trí Nguyễn

Chuyên viên
Pháp lý

Tina Bùi

Chuyên viên
Phát triển
Kinh doanh

Đức Anh

Chuyên viên
Phát triển
Kinh doanh

Vì sao khách hàng nên bắt đầu hợp thức hoá nhà đất?

1

Nếu bất động sản chưa được cấp sổ hồng bao giờ thì rủi ro hồ sơ bị từ chối cao, đặc biệt là cấp sổ hồng sẽ tăng cao trong năm tới khi những thay đổi mới về luật đất đai sắp được đưa vào áp dụng, gây ra nhiều khó khăn hơn.

2

Chi phí cấp sổ hồng lần đầu sẽ tăng 5 - 10 lần so với hiện tại vì nhà nước đang thay đổi cánh tính về thuế và lệ phí, từ khung giá đất của nhà nước sang khung giá thị trường.

3

Nếu số bạn đang là sổ cũ (sổ trắng, sổ đỏ), khi cấp đổi thường sẽ thay đổi về diện tích. Nếu diện tích tăng lên, bạn có thể sẽ phải đóng thêm tiền sử dụng đất. Tấc đất tấc vàng, đổi sổ hôm nay sẽ làm tăng giá trị mảnh đất của bạn.

4

Bất kỳ vấn đề pháp lý nào của bất động sản (chưa có sổ, tranh chấp, xây dựng trái phép, sổ cũ,...) đều có thể gây cản trở trong việc chuyển nhượng, thế chấp, dễ bị giảm giá bán.

Dịch vụ pháp lý nổi bật

Hợp thức hóa nhà đất (Cấp sổ lần đầu)

Cập nhập sổ/đổi sổ từ sổ trắng, sổ đỏ lên sổ hồng

Làm hồ sơ khai nhận di sản thừa kế, di chúc

Làm hồ sơ xin hoàn công và cập nhật lên sổ hồng

Dịch vụ hỗ trợ công chứng, sang tên sổ

Kiểm tra quy hoạch mới nhất & Hạn chế xây dựng

Đội ngũ và cộng sự

For exciting news and updates, contact our Press Team at press@gethomebase.com

Thảo Nguyễn

Cố vấn Pháp lý cấp cao

Trang Nguyễn

Cố vấn Pháp lý cấp cao

Hoàng Lê

P.Giám đốc Thẩm định giá

Sinh Nguyễn

Luật sư cộng sự

Châu Nguyễn

Chuyên viên Pháp lý

Trịnh Nguyệt

Chuyên viên Pháp lý

Gia Bảo

Trợ lý Pháp lý

Cát Phạm

Chuyên viên Pháp lý

Trí Nguyễn

Chuyên viên Phát triển Kinh doanh

Tina Bùi

Chuyên viên Phát triển Kinh doanh

Điểm nổi bật về dịch vụ

Luật sư chuyên nghiệp

Đội ngũ luật sư uy tín với 10+ năm kinh nghiệm, đảm bảo hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ, quy trình pháp lý được thực hiện chuẩn chỉnh.

Quy trình làm việc minh bạch

Quy trình và các cột mốc được giải thích rõ ràng bởi luật sư trước khi thực hiện. Tiến trình thực hiện dịch vụ được cập nhật liên tục.

Tối ưu chi phí

Đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm cung cấp tư vấn miễn phí, giảm thuế phí sử dụng đất khi cấp sổ lần đầu, hạn chế thuế, phí phát sinh.

Dịch vụ pháp lý nổi bật

Hợp thức hóa nhà đất 
(Cấp sổ lần đầu)

Cập nhập sổ/đổi sổ từ 
sổ trắng, sổ đỏ lên sổ hồng

Làm hồ sơ khai nhận 
di sản thừa kế, di chúc

Làm hồ sơ xin hoàn công 
và cập nhật lên sổ hồng

Dịch vụ hỗ trợ 
công chứng, sang tên sổ

Kiểm tra quy hoạch mới nhất 
& Hạn chế xây dựng

Đội ngũ và cộng sự

For exciting news and updates, contact our Press Team at press@gethomebase.com

Thảo Nguyễn

Cố vấn Pháp lý cấp cao

Trang Nguyễn

Cố vấn Pháp lý cấp cao

Hoàng Lê

P.Giám đốc Thẩm định giá

Sinh Nguyễn

Luật sư cộng sự

Châu Nguyễn

Chuyên viên Pháp lý

Trịnh Nguyệt

Chuyên viên Pháp lý

Gia Bảo

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Cát Phạm

Chuyên viên Pháp lý

Trí Nguyễn

Chuyên viên Phát triển Kinh doanh

Tina Bùi

Chuyên viên Phát triển Kinh doanh

Vì sao nên bắt đầu 
hợp thức hoá 
nhà đất?

For exciting news and updates, contact our Press Team at press@gethomebase.com

Lí do 1

Nếu bất động sản chưa được cấp sổ hồng bao giờ thì rủi ro hồ sơ bị từ chối cao, đặc biệt là cấp sổ hồng sẽ tăng cao trong năm tới khi những thay đổi mới về luật đất đai sắp được đưa vào áp dụng, gây ra nhiều khó khăn hơn.

Lí do 2

Chi phí cấp sổ hồng lần đầu sẽ tăng 5 - 10 lần so với hiện tại vì nhà nước đang thay đổi cánh tính về thuế và lệ phí, từ khung giá đất của nhà nước sang khung giá thị trường.

Lí do 3

Nếu số bạn đang là sổ cũ (sổ trắng, sổ đỏ), khi cấp đổi thường sẽ thay đổi về diện tích. Nếu diện tích tăng lên, bạn có thể sẽ phải đóng thêm tiền sử dụng đất. Tấc đất tấc vàng, đổi sổ hôm nay sẽ làm tăng giá trị mảnh đất của bạn.

Lí do 4

Bất kỳ vấn đề pháp lý nào của bất động sản (chưa có sổ, tranh chấp, xây dựng trái phép, sổ cũ,...) đều có thể gây cản trở trong việc chuyển nhượng, thế chấp, dễ bị giảm giá bán.

Đội ngũ và cộng sự

Thảo Nguyễn

Cố vấn Pháp lý
cấp cao

Trang Nguyễn

Cố vấn Pháp lý
cấp cao

Hoàng Lê

P.Giám đốc
Thẩm định giá

Sinh Nguyễn

Luật sư
cộng sự

Trịnh Nguyệt

Chuyên viên
Pháp lý

Châu Nguyễn

Chuyên viên
Pháp lý

Gia Bảo

Chuyên viên
Pháp lý

Cát Phạm

Chuyên viên
Pháp lý

Trí Nguyễn

Chuyên viên
phát triển
Kinh doanh

Tina Bùi

Chuyên viên
Phát triển
Kinh doanh

Quy trình làm việc cùng Homebase

1

Đăng ký
tư vấn

Nhận thông tin đăng ký và tư vấn từ đội ngũ chuyên gia và luật sư cấp cao trong lĩnh vực bất động sản.

2

Đóng phí
dịch vụ

Đóng phí theo báo giá gửi từ phía công ty.

3

Cung cấp
thông tin

Tiến hành cung cấp thông tin chi tiết về bất động sản có nhu cầu cần chứng thực minh bạch.

4

Nhận báo cáo từ Homebase

Homebase tiến hành gửi và trình bày bản báo cáo bất động sản chính xác, minh bạch và rõ ràng.

1

Đăng ký tư vấn

Nhận thông tin đăng ký và tư vấn từ đội ngũ chuyên gia và luật sư cấp cao trong lĩnh vực bất động sản.

2

Đóng phí dịch vụ

Đóng phí theo báo giá gửi từ phía công ty.

3

Cung cấp thông tin

Tiến hành cung cấp thông tin về bất động sản có nhu cầu cần chứng thực.

4

Nhận báo cáo từ Homebase

Homebase tiến hành gửi và trình bày bản báo cáo bất động sản chính xác, minh bạch và rõ ràng.